Navigation

Przedszkole "Tęczowy Świat Dziecka" Przygotowujemy dzieci do podjęcia obowiązku szkolnego Przedszkole "Tęczowy Świat Dziecka" Pracujemy w oparciu o Europejskie Standardy Edukacyjne Przedszkole "Tęczowy Świat Dziecka" Tworzymy dzieciom przyjazne i bezpieczne warunki Międzynarodowa Szkoła Edukacji Innowacyjnej podstawowa.sei.edu.pl
Back to top